Coronavirus treft voetbal: competitie afgelopen

11-03-2020
Update maandag 28 april 13:30 uur
Zoals iedereen inmiddels bekend zal zijn, krijgen kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar mogen -onder begeleiding- vanaf morgen (29 april) samen buiten sporten.Het bestuur van Toxandria heeft in overleg met de jeugdcommissie en de trainers van Toxandria JO7, JO9, JO10 en JO11 besloten dat per woensdag 29 april de trainingen (vooralsnog) eenmaal per week worden hervat voor deze genoemde teams (dus niet voor de andere jeugdelftallen, omdat de regel van 1,5 meter afstand houden praktisch vrijwel onuitvoerbaar is bij een training). 

Daarvoor gelden de volgende "spelregels":
 • Geen ouders langs de lijn. Bij het brengen en halen van de kinderen bij de ingang van het sportpark dienen ouders de 1,5 meter regel in acht te nemen.
 • De kleedkamers blijven gesloten. Voor de training hebben de spelers zich thuis al omgekleed en na de training douchen zij thuis.
 • De kantine blijft gesloten.
 • De trainingen worden beëindigd als met het groot onderhoud aan de velden wordt gestart. 
Bestuur Toxandria


Update woensdag 22 april 12:00 uur

Maatregelen corona verlengd
Bron: Rijkoverheid 21-04-2020
“We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.
Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.
Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt ten aanzien van sport. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Sport
 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.”
Het bestuur van Toxandria heeft even tijd nodig om zich te beraden over de gevolgen van deze maatregelen voor onze club, de jongste jeugdteams en hun trainingen. Nadere details zullen voor 28 april bekend worden gemaakt via de website.
 
Vast staat -nog los van de genomen beslissingen- in ieder geval wel:
 • Officiële wedstrijden en competitie blijven verboden.
 • Steeds geldt: geen ouders langs de lijn. Bij het brengen en halen van kinderen dienen ouders de 1,5 meter regel in acht te nemen.
 • De kleedkamers blijven gesloten. Voor de training –mocht deze worden hervat- hebben de spelers zich thuis al omgekleed en na de training douchen zij thuis.
 • De kantine blijft gesloten.
Bestuur Toxandria
 

Update dinsdag 31 maart 21:00 uur
Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. We vinden het ontzettend spijtig dat onze 1,2 miljoen leden en de duizenden ouders en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.

Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.

Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van Nederland.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig.

Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - inschrijven voor het gewenste niveau.

Contact met belangenorganisaties
Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo is er de afgelopen tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat, hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard ondersteunen we alle verenigingen hierin. Dit doen we zelf en onder andere samen met NOC*NSF en de overheid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een noodfonds voor de sport.

Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal


Update woensdag 25 maart 08:30 uur
Gisteren heeft de KNBV extra overleg gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, omdat de mededeling van minister Ferd Grapperhaus van Justitie maandagavond voor onduidelijkheid zorgde in de sport, en dus ook de voetbalwereld. Want tot 1 juni mogen geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

Het verbod op een sportevenement geldt op dit moment niet voor het betaald voetbal en amateurvoetbal, zo communiceerde de KNVB. Het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen blijft ongewijzigd, en loopt daarom nog altijd tot en met 6 april. Dat er een dag later weer zorgeloos in groepsverband tegen een bal kan worden getrapt, zorgt zelfs bij de grootste optimisten voor bedenkingen. De KNVB houdt echter hoop. Hoop waar ook het amateurvoetbal op drijft. Sommige competities kunnen misschien toch worden uitgespeeld. "Tot en met 30 juni zou dat kunnen en tot 1 juni dan zonder publiek", meldt de KNVB.

Aannemelijk is dat dan alleen eerste elftallen en eventueel geselecteerde jeugdteams nog in actie komen.
Maar wat gebeurt er als er in het amateurvoetbal helemaal niet meer gespeeld kan worden? Is daar de huidige stand dan ook de eindstand? Promoveert er wel een ploeg, maar degradeert er geen elftal? Ook de amateurvoetballers houden deze weken de ontwikkelingen in Zeist nauwlettend in de gaten.

Update dinsdag 24 maart 09:30 uur
Het kabinet heeft maandag 23 maart de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verscherpt. Dit zijn nu de maatregelen:
In huis
- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Dit geldt tot en met 6 april en mogelijk langer.
- Een 'frisse neus halen' mag, maar doe dit alleen.
- Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Bij koorts moet het volledige huishouden thuisblijven. Voor mensen met vitale beroepen geldt een uitzondering, tenzij zij zelf ziek zijn.
In de openbare ruimte
- Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Als drie of meer personen minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren én geen gezin vormen, kan dat leiden tot een boete die op kan lopen tot 400 euro. Kinderen mogen nog wel met elkaar buiten spelen.
- Burgemeesters hebben de mogelijkheid om middels een noodverordening makkelijker en sneller op te treden.
Evenementen
- Alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen.
Dit betekent voor Toxandria dus dat het sportpark verboden terrein was, is en blijft voor iedereen tot minimaal 6 april. Burgemeesters kunnen nu handelend optreden bij overtreding van dat verbod en een bekeuring van 400 euro opleggen. 

Update maandag 16 maart 10:30 uur
Alle wedstrijden en alle trainingen zijn afgelast tot en met minimaal 5 april, zowel voor senioren als jeugd. Het sportpark is tot die tijd gesloten voor alle activiteiten. 

Update vrijdag 13 maart 21:30 uur
Ook komende week (16 tot en met 19 maart) vervallen alle trainingen voor senioren en jeugd.   

Upate vrijdag 13 maart 09:30 uur
Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld.

Het stilleggen van het Nederlandse voetbal komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.
Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: “We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders. Uiteraard staat veiligheid en gezondheid bij alle betrokkenen bovenaan.”
 
Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.” Bron: KNVB.

Dat betekent voor Toxandria dus dat alle wedstrijden, zowel voor de senioren als voor de jeugd, de komende 3 weekenden (14/15 maart, 21/22 maart, 28/29 maart) zijn afgelast. 

Update woensdag 11 maart
Alle wedstrijden van Brabantse amateurvoetbalverenigingen, die voor deze week op het programma staan, worden uitgesteld. Hiermee volgt de KNVB het advies van NOC*NSF op om gehoor te geven aan de oproep van de Brabantse veiligheidsregio’s om alle evenementen in Brabant tot en met maandag 16 maart af te gelasten en zeer terughoudend te zijn met sociale contacten.
 
Het gaat om de thuis- en uitwedstrijden van alle Brabantse veld- en zaalvoetbalverenigingen. Ook alle door de KNVB georganiseerde bijeenkomsten in Brabant vinden geen doorgang. De genomen maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. De afgelaste amateurwedstrijden in Brabant zullen op een nader te bepalen datum worden ingehaald. In de rest van Nederland gaan de amateurvoetbalwedstrijden wel gewoon door. De maatregel moet eraan bijdragen dat verdere verspreiding van het coronavirus wordt tegengegaan. Gisteren riepen de Brabantse veiligheidsregio’s op om de aankomende zeven dagen zo min mogelijk sociaal contact aan te gaan en werden alle wedstrijden van het betaald voetbal die in Brabant gespeeld zouden worden al afgelast vanwege het coronavirus.
 
Omdat wij als voetbalclub niet de expertise in huis hebben om dergelijke gezondheidsrisico’s goed in te kunnen schatten - anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog etc. -  houden we alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen de adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn uiteraard over.
 
Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen worden genomen die het voetbal raken, dan zullen wij die opvolgen. Maar mochten de (lokale) overheden bepalen dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan volgen wij dit standpunt en dan zullen de wedstrijden om die reden ook niet door ons worden afgelast.
 
Dat betekent concreet voor Toxandria dus dat alle wedstrijden, zowel voor de senioren als voor de jeugd, komend weekend (14 en 15 maart) zijn afgelast. Daarnaast zullen de trainingen van woensdag 11 maart en donderdag 12 maart geen doorgang vinden, noch voor senioren, noch voor de jeugd.
 
Komend weekend zullen we de leden informeren over de verdere ontwikkelingen ten aanzien van voortgang van trainingen en wedstrijden.
 
 
Bestuur Toxandria
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties