Sponsors

Communicatie commissie

De taak van de commissie Communicatie is drieledig: clubblad, website en jaarboek.

Clubblad Kikkerleer

Toxandria geeft 6 keer per seizoen een eigen clubblad, KIKKERLEER genaamd, uit. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden en andere betrokkenen om regelmatig iets te schrijven voor ons Kikkerleer. Anonieme stukken kunnen niet geplaatst worden, de naam van de inzender moet minimaal bij de redactie bekend zijn. Het emailadres van Kikkerleer is kikkerleer@outlook.com. Voor een overzicht van de bezorgers van Kikkerleer raadplege men het Jaarboek. De kikkerleer is ook digitaal te zien op; www.kikkerleer.info

Website

Toxandria heeft ook een eigen website: www.toxandria.com. Op de website worden, naast de geschiedenis en organisatie van Toxandria, vooral de actuele verenigingsactiviteiten gepubliceerd. Daarnaast kan men wekelijks de sportieve ontwikkelingen van de veteranen, senioren- en jeugdteams volgen via verslagen, uitslagen en standen.

Jaarboek

Het Toxandria jaarboek wordt jaarlijks, voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, aan alle leden verstrekt. In het jaarboek staan de gegevens van alle leden. Tevens worden hierin de organisatie en de belangrijkste gegevens van de vereniging vermeld. Onjuistheden en onvolkomenheden kan men doorgeven aan onze ledenadministrateur Hans Willems.

Samenstelling commissie

Algehele coördinatie/webmaster Toxandria website Mark Jacobs
Webmaster seniorenafdeling Mark Jacobs
Webmaster jeugdafdeling Harrie Veldpaus
Webmaster jeugdafdeling/seniorenafdeling René Verkuijlen
Redactie Kikkerleer Roy Janssen
Luuk Suijkerbuijk
Ron van den Heuvel
Harrie Veldpaus
Ledenadministrateur Hans Willems
Sponsors