Communicatie commissie

De taak van de commissie Communicatie is tweeledig: clubblad en website.

Clubblad Kikkerleer

Toxandria geeft 6 keer per seizoen een eigen clubblad, KIKKERLEER genaamd, uit. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden en andere betrokkenen om regelmatig iets te schrijven voor ons Kikkerleer. Anonieme stukken kunnen niet geplaatst worden, de naam van de inzender moet minimaal bij de redactie bekend zijn. Het emailadres van Kikkerleer is kikkerleer@outlook.com. Voor een overzicht van de bezorgers van Kikkerleer raadplege men het Jaarboek. 

Website

Toxandria heeft ook een eigen website: www.toxandria.com. Op de website worden, naast de geschiedenis en organisatie van Toxandria, vooral de actuele verenigingsactiviteiten gepubliceerd. Daarnaast kan men wekelijks de sportieve ontwikkelingen van de veteranen, senioren- en jeugdteams volgen via verslagen, uitslagen en standen.

Samenstelling commissie

Algehele coördinatie/webmaster Toxandria website Mark Jacobs
Webmaster seniorenafdeling Mark Jacobs
Webmaster jeugdafdeling Harrie Veldpaus
Webmaster jeugdafdeling/seniorenafdeling René Verkuijlen
Redactie Kikkerleer Roy Janssen
Luuk Suijkerbuijk
Ron van den Heuvel
Harrie Veldpaus
Roel Bongers
Ledenadministrateur Hans Willems

Bezorgers Kikkerleer:
 
Ron van den Heuvel bezorging buitendorpse leden
Jan van de Heuvel verspreider onder de bezorgers
Hoekstraat 18, achterste deel Laageindsedijk
Walter Claassen St. Anthonisdijk, Kampweg en Sportlaan
Roy Janssen voorste deel Laageindsedijk, J Thijssenstraat en Kruibok
Henk van den Heuvel Rijkevoortsedijk, Nieuwstraat en Veldweg
Jos Stiphout Hoge Akker, Hoogeindse Kampen en Parkweg
Sjeng Jacobs Leden Boxmeer
Ron van den Heuvel Beekdal en Kerkveld
Stef Cornelissen Kapelstraat
Cor ten Haaf Hapsedijk, Hoekstraat, Rijkevoortseweg, Staakijzer,
Koningsspil en Bonkelaer
Koos Arts Hoogeveld, Klaproosstraat en Korenbloemstraat, 
Laageindsbroek, Pleinstraat en Rogstraat
René Verkuijlen Papenvoortsedijk, Papenvoorstesteeg, Walsert en
St. Anthonisweg
Rob Willems Hoogeindsestraat, Spiekweg, Dijkstraat, Sprongseweg en
Sassekamp

 
Sponsors