Communicatie commissie

De commissie Communicatie zorgt voor het communiceren en publiceren van nieuws over Toxandria via diverse kanalen, online (website, social media) en offline (drukwerk). 

Samenstelling commissie

Algehele coördinatie René Verkuijlen
Webmaster seniorenafdeling René Verkuijlen
Webmaster jeugdafdeling Harrie Veldpaus
Narrowcasting kantine  René Verkuijlen
Redactie Kikkerleer Joost Vernooij
Luuk Suijkerbuijk
Ron van den Heuvel
Harrie Veldpaus
Niels Welten
Ledenadministrateur Hans Willems
 

Website

Toxandria heeft al heel veel jaren een fraaie website: www.toxandria.com. Op de website worden, naast onder andere de geschiedenis en organisatie van Toxandria, vooral de actuele verenigingsactiviteiten en het laatste nieuws gepubliceerd. Daarnaast kan men wekelijks de sportieve prestaties van de veteranen, senioren- en jeugdteams volgen via het programma, de uitslagen en standen.

Clubblad Kikkerleer

Toxandria geeft 6 keer per seizoen een clubblad, KIKKERLEER, uit. Kopij vanuit de leden voor Kikkerleer is van harte welkom! Het mailadres van de redactie van Kikkerleer is kikkerleer@outlook.com.  

Bezorgers Kikkerleer:
 
Ron van den Heuvel Bezorging buitendorpse leden
Jan van de Heuvel Verspreider onder de bezorgers
Hoekstraat 18, achterste deel Laageindsedijk
Walter Claassen St. Anthonisdijk, Kampweg en Sportlaan
Roy Janssen Voorste deel Laageindsedijk, J Thijssenstraat en Kruibok
Henk van den Heuvel Rijkevoortsedijk, Nieuwstraat en Veldweg
Jos Stiphout Hoge Akker, Hoogeindse Kampen en Parkweg
Sjeng Jacobs Leden Boxmeer
Ron van den Heuvel Beekdal en Kerkveld
Stef Cornelissen Kapelstraat
Cor ten Haaf Hapsedijk, Hoekstraat, Rijkevoortseweg, Staakijzer,
Koningsspil en Bonkelaer
Koos Arts Hoogveld, Klaproosstraat en Korenbloemstraat, 
Laageindsbroek, Pleinstraat en Rogstraat
Rens en Vince van den Heuvel Papenvoortsedijk, Papenvoortsesteeg, Walsert en
St. Anthonisweg
Rob Willems Hoogeindsestraat, Spiekweg, Dijkstraat, Sprongseweg en Sassekamp

 
Sponsors