Communicatie commissie

De commissie Communicatie zorgt voor het communiceren en publiceren van nieuws over Toxandria via diverse voorhanden kanalen, online en offline (drukwerk). 

Clubblad Kikkerleer

Toxandria geeft 6 keer per seizoen een eigen clubblad, KIKKERLEER, uit. Het bestuur doet een vriendelijk beroep op alle leden en andere betrokkenen om regelmatig iets te schrijven voor Kikkerleer. Het emailadres van Kikkerleer is kikkerleer@outlook.com.  

Website

Toxandria heeft een eigen website: www.toxandria.com. Op de website worden, naast de geschiedenis en organisatie van Toxandria, vooral de actuele verenigingsactiviteiten gepubliceerd. Daarnaast kan men wekelijks de sportieve ontwikkelingen van de veteranen, senioren- en jeugdteams volgen via programma, uitslagen en standen.

Samenstelling commissie

Algehele coördinatie/webmaster website René Verkuijlen
Webmaster seniorenafdeling René Verkuijlen
Webmaster jeugdafdeling Harrie Veldpaus
Webmaster seniorenafdeling René Verkuijlen
Redactie Kikkerleer Roy Janssen
Luuk Suijkerbuijk
Ron van den Heuvel
Harrie Veldpaus
Niels Welten
Ledenadministrateur Hans Willems

Bezorgers Kikkerleer:
 
Ron van den Heuvel bezorging buitendorpse leden
Jan van de Heuvel verspreider onder de bezorgers
Hoekstraat 18, achterste deel Laageindsedijk
Walter Claassen St. Anthonisdijk, Kampweg en Sportlaan
Roy Janssen voorste deel Laageindsedijk, J Thijssenstraat en Kruibok
Henk van den Heuvel Rijkevoortsedijk, Nieuwstraat en Veldweg
Jos Stiphout Hoge Akker, Hoogeindse Kampen en Parkweg
Sjeng Jacobs Leden Boxmeer
Ron van den Heuvel Beekdal en Kerkveld
Stef Cornelissen Kapelstraat
Cor ten Haaf Hapsedijk, Hoekstraat, Rijkevoortseweg, Staakijzer,
Koningsspil en Bonkelaer
Koos Arts Hoogeveld, Klaproosstraat en Korenbloemstraat, 
Laageindsbroek, Pleinstraat en Rogstraat
Rens en Vince van den Heuvel Papenvoortsedijk, Papenvoortsesteeg, Walsert en
St. Anthonisweg
Rob Willems Hoogeindsestraat, Spiekweg, Dijkstraat, Sprongseweg en Sassekamp

 
Sponsors