Ereleden

Bij Toxandria kunnen leden, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, benoemd worden tot erelid. Dit gebeurt op voordracht van het bestuur of van de ledenvergadering.

Ereleden zijn:
Koos Arts
Harrie Cuppen
Wiel Gerrits
Piet Grutters
Fun Hendriks
Mark Jacobs
Martien Janssen
Louis Oomen
Gerard van de Pas
John van Raaij
Frans Tijssen
Pierre van de Ven
Tonnie Verbruggen
Marius Verheijen
Niek Wijnhoven
Piet Willems

Ook kunnen leden benoemd worden tot erevoorzitter. Dit geschiedt op voordracht van de ledenvergadering.

Erevoorzitter zijn:
Jan Verkuijlen
Koos Wijnhoven

Lid voor het leven:
John Veld
 
Sponsors