Samenwerking jeugd Toxandria met VIOS '38 krijgt vorm

12-03-2019

De beoogde samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Toxandria en VIOS ’38 zal vanaf het seizoen 2019-2020 vaste vorm gaan krijgen. Vanaf het volgende voetbaljaar zullen beide verenigingen hun JO15-teams gaan combineren tot twee samengestelde teams: ST JO15-1 en ST JO15-2. Onlangs zijn de ouders van de spelers die volgend jaar uit gaan komen in de JO15 geïnformeerd door de beide clubs in Rijkevoort en Beugen over de samenwerkingsplannen en de achtergrond hiervan.  

Het strategische doel van deze stap is het streven naar een gelijkwaardige samenwerking van de jeugdafdelingen van Toxandria en VIOS ‘38, waarbij de jeugd de kans geboden wordt om, vooral ook naar de toekomst toe, ondanks afnemende ledenaantallen in het eigen dorp te kunnen blijven voetballen, met eigen leeftijdsgenoten, op gelijkwaardig niveau. Doel is een samenwerkingsverband tussen de beide jeugdafdelingen, zeker niet om als clubs te fuseren. De bedoeling is dat jeugd uit Beugen uiteindelijk naar de senioren van VIOS ‘38 zal gaan en de jeugd van Rijkevoort naar Toxandria.

Afgesproken is dat in eerste instantie alleen samengewerkt wordt als aantallen spelers zo uitvallen, dat één van beide clubs in de problemen komt met het samenstellen van teams. Bij bijv. 13 en 16 spelers binnen een categorie is er geen reden tot samenwerking, maar wel bij 8 en 16. Bij de start is het wenselijk om met één leeftijdscategorie te beginnen, om problemen en kinderziektes te ervaren/op te lossen. Het is de bedoeling om dan voor deze categorie de samenwerking ook voor de rest van hun loopbaan bij de gehele jeugd –dus tot en met JO19- te laten gelden (dus niet jaarlijks opnieuw te beoordelen). Het is denkbaar dat in latere jaargangen breder tussen de jeugdafdelingen samengewerkt wordt, waarbij teams samengevoegd worden zonder directe noodzaak, en vervolgens ingedeeld worden op basis van “spelen op eigen niveau”, maar daarover wil men nu nog geen uitspraken doen. Om praktische redenen worden bij de start alle elftallen (JO19 t/m JO13) als ST ingeschreven bij de KNVB, om onderlinge uitwisseling van spelers tussen de teams van VIOS ‘38 en Toxandria mogelijk te maken.

De praktische invulling van de samenwerking, de coördinatie, de technische begeleiding van trainers en leiders, de teamindelingen, de trainingsdagen en -tijden, de tenues etc. zullen de komende maanden gezamenlijk verder uitgewerkt worden.

Beide clubbesturen zijn ervan overtuigd dat we met deze historische stap de toekomst van (jeugd)voetbal in eigen dorp met eigen leeftijdsgenoten op eigen niveau beter kunnen waarborgen.

Bestuur en jeugdcommissie Toxandria

Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties