Voorlichtingsmiddag Walking Football

04-11-2022
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Walking Football is er voor zowel dames als heren en je hoeft ook geen geoefend voetballer te zijn, het spel wordt gespeeld op een manier dat iedereen hieraan kan deelnemen. In veel dorpen wordt deze sportieve activiteit als extra ontspanningsmogelijkheid opgestart. Ook in Rijkevoort gaan we nu bekijken of er voldoende animo is voor deze gezellige activiteit. Voetbalvereniging Toxandria en de KBO organiseren een bijeenkomst voor alle Rijkevoortse 60-plussers. Tijdens deze bijeenkomst worden de regels en de gang van zaken rond Walking Football uitgebreid gepresenteerd. Tevens zal er door een team uit Vierlingsbeek, van Volharding en de KBO, een presentatie van deze spelvorm gegeven worden. Zij leggen uit waarom dit spel zo gezond en fijn is voor 60-plussers. Zij brengen dit meteen in de praktijk door een demonstratie op het veld. Heb jij ook belangstelling om eens te kijken wat deze sportieve en gezellige ontspanning voor jou kan betekenen. Kom dan op vrijdag 11 november, om 13.30 uur naar kantine Kampzicht van Toxandria. Breng dan ook sportieve schoenen mee, dan kunnen we wellicht meteen dit spelletje in praktijk brengen.
 
Het bestuur van KBO en Toxandria
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties