Update Jeugdkamp 2020

06-05-2020
Beste jeugdspelers en ouders,

In tegenstelling tot eerdere berichten op de site, is het afgelasten van het jeugdkamp 2020 nog niet definitief. Door de aangekondigde beoogde verspoeling van maatregelen vanwege de corona-crisis per 1 juli, zouden we -"als het kan" om Mark Rutte te citeren- alsnog naar de Coxse Hoeve kunnen voor ons 51ste jeugdkamp in het eerste weekend van juli. Zouden we toch onze komst naar Gemert annuleren, dan hebben we geen geldige reden meer om te annuleren en moeten we contractueel 95% van de accomodatiekosten betalen. En dat is heel veel verenigingsgeld! Omdat we dat scenario willen voorkomen, gaan we de komende 2-3 weken bezien óf en in welke vorm we eventueel het jeugdkamp toch door kunnen laten gaan "als het kan". 

We betreuren het enorm dat we in deze onzekere (overmacht)situatie terecht zijn gekomen, zowel als vereniging als als groepsaccomodatie die natuurlijk ook voor grote financiële gevolgen staat door de corona-maatregelen.

Meer informatie over het jeugdkamp volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuur en jeugdcommissie Toxandria
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties