Jaarvergadering 11-11-2022

10-10-2022
UITNODIGING JAARVERGADERING
 
Uitnodiging voor het bijwonen van jaarvergadering 89 van voetbalvereniging Toxandria.
De vergadering wordt gehouden op:
Vrijdag 11 november 2022, in kantine Kampzicht,
aanvang 20.00 uur.
 
Voor leden die de notulen van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van afgelopen seizoen willen inzien, deze liggen vanaf 28 oktober ter inzage in de bestuurskamer.
 
De vergadering is bedoeld voor:
 • Herensenioren, damessenioren, veteranen en de JO19
 • Ereleden, overige leden en rustende leden
 
Bij verhindering wordt men verzocht zich af te melden bij secretaris Mark Jacobs,
tel. 06-53291635, email: markjacobs@toxandria.com
 
Namens het bestuur,
Mark Jacobs, secretaris
 
 
AGENDA JAARVERGADERING
 
Jaarvergadering nr. 89
 
Datum   : 11 november 2022
Aanvang : 20.00 uur
Plaats    : kantine Kampzicht
 
 1. Opening
 
 1. Notulen van jaarvergadering nummer 88,
  d.d. vrijdag 15-11-2019
 
 1. Jaarverslagen seizoen 2020-2021 en 2021-2022
  • Sportief senioren
  • Organisatorisch
  • Jeugdafdeling
 
 1. Financiën
  • Verslag seizoen 2021 – 2022
  • Begroting seizoen 2022 – 2023
  • Vaststellen contributie
  • Kascommissie vaststellen
  • Energiebeleid Toxandria
 
 1. Mededelingen voetbal
  • Trainers, trainingen
  • Elftalleiders
  • Wedstrijden
 
 1. Bestuursverkiezingen
  • Aftredend en Herkiesbaar Patrick Litjens, Bas Brienen. Aftredend en niet herkiesbaar Mark Jacobs.

Door de leden kunnen tot aan het begin van de vergadering schriftelijk kandidaten naar voren worden gebracht. De kandidatuur moet worden ondersteund door minimaal 5 handtekeningen van leden.
 
 1. Overige mededelingen
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties