Erelid John van Raaij overleden

08-12-2022
Gisteren bereikte ons het verdrietige bericht dat ons erelid John van Raaij is overleden. Hoewel John moedig heeft gestreden tegen zijn ziekte, moest hij zich uiteindelijk gewonnen geven. John werd maar 58 jaar.  
De carrière van John bij Toxandria begon, toen hij verhuisde van St. Anthonis naar Rijkevoort. Nadat hij zijn sporen al ruimschoots had verdiend bij DSV, sloot John aan bij de selectie van Toxandria en al snel had hij met zijn technische vaardigheden een plaats veroverd op het middenveld in Toxandria 1. De toenmalige jeugdcommissie had inmiddels ook vernomen van de nieuwe dorpsgenoot met de nodige competenties en polste John voor een functie bij de jeugd. Hij stemde toe, maar nog voordat John in de jeugdcommissie zitting had genomen, werd hij “weggekaapt” door het bestuur. Er werd gezocht naar een nieuwe penningmeester en John werd gezien als de ideale opvolger van Piet Grutters. Hij zou 10 jaar met verve de financiën van Toxandria beheren in de jaren negentig en begin zeros. Toch bleef John ook op en naast het veld actief, als jeugdtrainer en jeugdleider bij het team van zoon Bram. Toen Bram stopte met voetbal en ging volleyballen, maakte John alsnog de overstap naar de jeugdcommissie. Van 2007 tot 2014 stuurde hij als voorzitter de jeugdafdeling aan. Voor zijn functies als penningmeester en jeugdvoorzitter ontving John na zijn aftreden de titel van Erelid. Samen met Frans Tijssen vormde John daarna ook de Commissie Normen en Waarden.
Hoewel John bestuurlijk de laatste jaren minder actief betrokken was bij Toxandria, bleef hij het wel en wee van de club nauwgezet volgen, zowel op gebied van bestuur, jeugdcommissie als op sportief vlak. Als het even kon probeerde hij af en toe een wedstrijdje van Ut Urst en een pilsje in Kampzicht mee te pikken en volgde hij de prestaties van Toxandria 1 wekelijks op de voet.

Bedankt John voor jouw inzet en betrokkenheid al die jaren voor Toxandria. We zullen je aanwezigheid missen. We wensen Jacqueline, familie, vrienden en naasten veel sterkte om dit grote verlies een plaats te geven.
 
Het bestuur
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties