Gedragsregels en vertrouwenspersoon bij Toxandria

03-03-2023
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen omdat ze erg persoonlijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer, leider, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Binnen Toxandria hebben wij een vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon van Toxandria is Astrid van Lier.
 
Het bestuur van Toxandria wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Pesten of andere vormen van (seksuele) intimidatie verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Sportclubs die beweren dat pesten en intimidatie bij hun vereniging niet plaatsvindt nemen het pestgedrag niet serieus.

Het komt nog regelmatig voor dat een speler het slachtoffer van pesterij is zonder dat de leiding dit merkt. In de eerste plaats omdat de betrokkene er niet met de leiding over durft te praten. Of er niet over wil praten. Om te voorkomen dat men er mee blijft rondlopen of het lidmaatschap opzegt, heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor leden (bij jeugdleden ook de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van intimidatie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en staat ‘boven’ de vereniging.
 
Een vertrouwenspersoon is er dus niet voor eventuele onvrede over toegepaste reservebeurten, de opstelling, je positie op het veld enzovoorts. Voor dergelijke voetbalgerelateerde zaken spreek je de trainer of leider aan, of desnoods iemand van het bestuur. 
 
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Deze luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandelt en er gebeurt niets mee wat je niet wilt. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je haar altijd bellen. Het telefoonnummer van Astrid van Lier: (0485) 37 22 66 .

Meer informatie over de gedragscode bij Toxandria vind je op de website onder de button Vereniging - Gedragscode, of gebruik onderstaande link: 
https://www.toxandria.com/vereniging/gedragscode
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties