Seniorenspelers gaan trainersprobleem jeugd oplossen

17-07-2020

Zoals inmiddels iedereen bekend zal zijn, hebben we al maanden een tekort aan trainers en leiders voor onze oudste jeugdteams. Waar bij de jongere jeugd de ouders deze taken nog op zich willen nemen, hebben we komend seizoen bij de JO19 en de JO17 een onoverkomelijk probleem. Alle inspanningen van jeugdcommissie en bestuur ten spijt, hebben we de afgelopen maanden niemand -binnen de vereniging noch daarbuiten- bereid gevonden om de trainingen en/of begeleiding van deze teams op zich te nemen komend seizoen.

Omdat deze jongens zonder training en begeleiding niet meer kunnen voetballen bij Toxandria, gaan we nu noodgedwongen een beroep doen op onze seniorenspelers om deze jeugdspelers toch aan het voetballen te houden. Want zonder jeugd heeft onze vereniging geen toekomst! Dat moge alle Toxandrianen duidelijk zijn.

A.s. maandag 20 juli vindt er een overleg plaats tussen afvaardigingen van bestuur, jeugdcommissie en de vier seniorenteams (aanvoerders/leiders). Dan zullen we afstemmen hoe we de trainingen en begeleiding voor de JO19-1 en JO17-2 komend seizoen in de praktijk vorm gaan geven. Het is daarbij niet meer de vraag óf we dat gaan doen, maar hóe we dat gaan doen. Het water staat onze club tot aan de lippen en we zullen dat probleem samen op moeten gaan lossen, als voetballiefhebbers én Toxandrianen.

Het uitgangspunt daarbij is dat alle 4 seniorenteams per toerbeurt van een maand de training van de JO19-1 tweemaal per week verzorgen (daar is/zijn nog geen trainer(s)/leiders voor gevonden) en van de JO17-2 eenmaal per week (daar is nog een extra trainer benodigd). Voor de seniorenteams wordt een vergoeding in het vooruitzicht gesteld ter hoogte van de vergoeding van de trainers als we deze hadden weten vast te leggen. Deze vergoeding wordt evenredig verdeeld onder de 4 teams, tenzij een of enkele teams aangeven meerdere maanden te willen gaan trainen en een ander team er daarom vanaf ziet. Van die vergoeding kan aan het einde van het seizoen een zeer leuk teamfeestje worden georganiseerd! Voorwaarde daarvoor is wel dat het team niet verzaakt bij hun taken. Maar daar gaan we uiteraard niet vanuit als echte Toxandrianen.

De trainingsvormen en -opzet zullen worden aangereikt. Aan de teams zelf om te bepalen wie wanneer de trainingen namens het team gaan verzorgen. Dit zal door de seniorenaanvoerders/-leiders worden opgepakt. Het is bijzonder spijtig dat het zo moet en voor onze jeugdspelers geen gewenste situatie, maar de situatie dwingt ons tot het nemen van deze maatregelen. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: het overeind houden van onze vereniging. In ons aller belang!

Bestuur en jeugdcommissie 

Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties