Opnieuw vandalisme op Kampzicht

29-10-2021
Helaas hebben we afgelopen week opnieuw moeten vaststellen, dat er weer vernielingen op ons sportpark zijn aangericht.

Na de glijbaan die het eerder al moest ontgelden door er een gat in te slaan, stukken van de grasmat van veld 3 die eruit gestoken waren, het glas in het publicatiebord bij de kleedlokalen wat kapot geslagen is, is nu het net in de goal op veld 2 het doelwit van de vandalen geweest. Op diverse plaatsen is het kostbare net -pas enkele maanden in gebruik- doorgesneden, waardoor er nu meerdere grote gaten in het net zitten en het doel niet meer voor wedstrijden gebruikt mag worden. 

Dit vandalisme moet worden gestopt! Het kost de club handenvol geld om alle vernielingen weer te herstellen. We roepen dan ook iedereen, niet alleen leden maar zeker ook buurtbewoners, op om verdachte personen op ons sportpark (dat wil zeggen personen die niets op het sportpark te zoeken hebben buiten wedstrijden en trainingsavonden) direct te melden bij een bestuurslid, zodat we meteen  actie kunnen ondernemen. Maak vooral ook foto's van de situatie en deze persoon/personen. Dit beeldmateriaal kan behulpzaam zijn bij het achterhalen en aangeven van de daders. Deze daders zijn waarschijnlijk voorzien van tuingereedschap, mes, hamer, of ander werktuig waar je normaal gesproken niet mee naar het sportpark komt.

Kunnen we op jullie oplettendheid rekenen? Bij voorbaat dank. 

Bestuur Toxandria
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties