Toekomst Lentekermis Rijkevoort

21-12-2018
Hoe gaat het verder met de Rijkevoortse (Lente)kermis?
De afgelopen jaren is er bij de door Toxandria en Luctor georganiseerde Lentekermis sprake van een steeds verder teruglopend bezoekersaantal. Dit geldt niet voor de Brabantse avond, maar wel voor de andere avonden in het hemelvaartweekend. Het is moeilijk om precies aan te geven wat de oorzaak hiervan is. Wellicht sluit het programma niet meer goed genoeg aan op de wensen van de bezoekers; zeker is ook dat de verminderde aantallen jeugd en de opkomst van de hele festivalcultuur een negatieve invloed hebben.
 
Hoe dan ook.. de organiserende verenigingen Luctor en Toxandria, die dit festijn al meer dan veertig jaar samen hebben georganiseerd als een manier om wat extra clubinkomsten te vergaren, moeten al enkele jaren vaststellen dat er nauwelijks of geen inkomsten overblijven na aftrek van alle kosten. Kosten die door steeds verdergaande wet- en regelgeving jaarlijks toenemen. Enkele weken geleden kwam daar vanuit de gemeente nog een teleurstellend bericht bij. De exploitant die door de gemeente is ingehuurd om de kermisattracties te verzorgen, heeft kenbaar gemaakt dat hij niet meer terug zal komen in Rijkevoort, vanwege veel te lage bezoekersaantallen. De gemeente zal daarom geen attracties meer verzorgen, maar heeft aangegeven dat -als er een goed uitgewerkt plan komt- er ruimte is voor een financiële bijdrage vanuit de gemeente.
 
Dit alles bij elkaar heeft de besturen van Toxandria en Luctor doen besluiten om, met pijn in het hart, te stoppen met de organisatie van de Lentekermis in haar huidige vorm. Tegelijkertijd realiseren zij zich dat het voor de leefbaarheid van Rijkevoort belangrijk is dat er op de een of andere manier iets georganiseerd zal worden in ons mooie dorp. Daarom is er afgelopen week een bijeenkomst gehouden, waarbij behalve de Lentekermis-commissieleden en besturen van Toxandria en Luctor, ook vertegenwoordigers van een aantal andere verenigingen aanwezig waren. Insteek was om te kijken of er binnen de verenigingen draagvlak is, om te kijken of er mogelijk gezamenlijk iets georganiseerd kan worden. Dat hoeft niet in hetzelfde weekend te zijn, dat hoeft ook geen traditionele kermis te zijn, maar het gaat er om dat het iets is waar zoveel mogelijk inwoners iets aan hebben en bij betrokken kunnen worden. Alle aanwezigen hebben aangegeven in hun eigen vereniging hierover overleg te gaan voeren.
 
Op dinsdag 22 januari zal er om 20.00 uur een vervolgbijeenkomst plaatsvinden in de kantine van Toxandria. Deze bijeenkomst is open voor iedereen die mee wil praten, een idee heeft, iets wil organiseren etc. Ook de diverse verenigingen zullen die avond aanwezig zijn. Mocht je wel iets willen inbrengen, maar 22 januari verhinderd zijn, neem dan contact op met Cees de Wit via telefoonnummer 06-10 54 25 48 of per mail ceesdewit@toxandria.com.
 
Bestuur Luctor en Toxandria
Terug naar overzicht
Sponsors
Advertenties